top of page

WITALNIA 

świetlica dla dzieci i centrum wsparcia mam z Ukrainy

ŚWIETLICA RUSZA OD 7 marca

Kraków, ul.Stradomska 11

bezpłatnie !

   Podjęliśmy decyzje o przeznaczeniu przestrzeni IDEA FIX na tymczasowe centrum wsparcia rodzin uchodźczych i razem z JCC chcemy zapewnić miejsce, w którym będzie można otrzymać pomoc. Chcemy również aktywować zawodowo tych, którzy przyjechali do Polski w tym trudnym okresie.

Centrum wsparcia będzie otwarte codziennie w godz. 9:00-17:00
i będzie działało na 2 polach:

I. Dzienna świetlica dla dzieci w wieku 2,5-8 lat,

To przestrzeń gdzie dzieci będą mogły pobawić się pod opieką  pedagogów kiedy dorośli otrzymują wsparcie podczas załatwiania spraw w Polsce, pracy.
Warunki bezpieczeństwa pozwalają nam obecnie przyjąć równocześnie 20 dzieci.

DLA DZIECI: opieka dla dzieci wieku 2,5-8 lat, pełne wyżywienie dla 
                      dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, nauka 
                       języka ukraińskiego, polskiego i angielskiego, ogródek 
                       letni.

II. Centrum wsparcia dla mam gdzie mamy będą mogły odetchnąć, zintegrować się i otrzymać:

DLA MAM: miejsce wsparcia psychologicznego, w znalezieniu 
                    mieszkania, pracy, pisania CV, prawna w legalizacji pracy, 
                    nauka polskiego i angielskiego, punkt spotkań i integracji 
                    ukraińskich mam, do dyspozycji łóżeczko, kojec i 
                    przewijak dla mam z dziećmi do 2,5 lat, do
                    dyspozycji komputer, gorące napoje i przekąski, 

Wkrótce będziemy informowali jak nam można pomóc i co będzie potrzebne.

                                                                

IdeaFix_LOGO_małe_edited.png
jcc_flaga ukraina.png

Вітальня

це дитячий центр та центр підтримки для мам з України

садок працює з 7 березня

Краків, вулиця Страдомська, 11

безкоштовно

Ми вирішили виділити простір IDEA FIX як тимчасовий центр підтримки сімей біженців і разом з JCC хочемо надати місце, де ви можете отримати допомогу. Ми також хочемо професійно активізувати тих, хто приїхав до Польщі в цей непростий період.

Центр підтримки працюватиме щодня з 9:00-17:00
і працюватиме в 2 сферах:

І. садок для дітей 2,5-8 років,

Це простір, де діти зможуть грати під наглядом вихователів, а дорослі отримують підтримку у вирішенні справ у Польщі, роботі.
Наразі умови безпеки дозволяють приймати одночасно 20 дітей.

ДЛЯ ДІТЕЙ: догляд за дітьми 2,5-8 років, повний пансіон для
                      дітей, уроки образотворчого мистецтва, музичні заняття,        

                      уроки українською, польською та англійською мовами.

II. Центр підтримки мам, де мами зможуть відпочити і
    отримати.

ДЛЯ МАМИ: місце психологічної підтримки в пошуках
                    проживання, роботи, написання резюме,  легалізація                                            роботи, вивчення польської та англійської мови, місце зустрічі та                      інтеграції  Українських мам, в наявності дитяче ліжечко, манеж і
                    пеленальний столик для мам з дітьми до 2,5 років, користування

                    комп'ютером, гарячі напої та закуски,

Незабаром ми повідомимо вам, як ви можете нам допомогти і що буде потрібно.

                                                                            

                                 wsparcie i organizacja:

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

 

РОЗКЛАД

 

ПОНЕДІЛОК                                     ВІВТОРОК

8.00 – 9.00 Дорослі, група 1          8.00 – 9.00 Дорослі, група 1

9.00- 10.00 Дорослі, група 2         9.00- 10.00 Дорослі, група 2

10.00 -10.30 Діти, група 1

10.30-11.00 Діти, група 2

 

ЧЕТВЕР                                           П’ЯТНИЦЯ

8.00 – 9.00 Дорослі, група 1        8.00 – 9.00 Дорослі, група 1

9.00- 10.00 Дорослі, група 2       9.00- 10.00 Дорослі, група 2

10.00 -10.30 Діти, група, 1

10.30-11.00 Діти, група, 2

 

СУБОТА

10.00 - 12.00 Дорослі, група 1

12.00 -14.00 Дорослі, група 2

ENGLISH CLASSES

SCHEDULE

MONDAY                                                        TUESDAY

8.00 – 9.00 Adults Group 1                          8.00 – 9.00 Adults Group 1

9.00- 10.00 Adults Group 2                         9.00- 10.00 Adults Group 2

10.00 -10.30 Kids Group 1

10.30-11.00 Kids Group 2

THURSDAY                                                  FRIDAY

8.00 – 9.00 Adults Group 1                       8.00 – 9.00 Adults Group 1

9.00- 10.00 Adults Group 2                      9.00- 10.00 Adults Group 2

10.00 -10.30 Kids Group 1

10.30-11.00 Kids Group 2

 

SATURDAY

10.00 - 12.00 Adults Group 1

12.00 -14.00 Adults Group 2

"WITALNIA
- a day-room for children and a mother support center "

.

 WILL START FROM March 7

Krakow, 11 Stradomska Street

free of charge!

.

We have decided to allocate the IDEA FIX space as a temporary support center for refugee families and together with the JCC we want to provide a place where you can receive help. We also want to professionally activate those who came to Poland during this difficult period.

.

The Support Center will be open daily from 9: 00-17: 00
and will work in 2 fields:

.

I. Day club for children aged 2.5-8 years,

It is a space where children will be able to play under the supervision of educators, while adults receive support while dealing with matters in Poland and at work.
The safety conditions currently allow us to accept 20 children at a time.

FOR CHILDREN: care for children aged 2.5-8 years, full board for
children, art classes, music classes, learning
Ukrainian, Polish and English languages, garden.
.

II. A support center for mothers where mothers will be able to relax, integrate and receive:

FOR MAMS: a place of psychological support, in finding
living, working, writing a CV, legal in legalizing work,
learning Polish and English, meeting point and integration point
Ukrainian mothers, a cot, playpen and
changing table for mothers with children up to 2.5 years old, up to
computer, hot drinks and snacks at your disposal,

.

Soon we will inform you how you can help us and what will be needed.

bottom of page